Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Новини

26.08.2022
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.



25.08.2022
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.



25.08.2022
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (особлива інформація).



27.07.2022
Про підсумки голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ".



11.07.2022
Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах



21.06.2022
Повідомлення про загальні збори.



20.06.2022
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року



13.06.2022
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 рік.



24.01.2022
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року



12.01.2022
Структура власності



05.01.2022
Конкурс з укладення договору на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.



05.01.2022
Інформація для клієнтів



25.10.2021
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року




01.06.2021
Структура власності

Структура власності, у відповідності до Постанови Національного Банку України "Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг" № 30 від 14.04.2021року.




19.04.2021
Про підсумки голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»



12.04.2021
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (особлива інформація).
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua