Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Новини

30.08.2018
Повідомляємо про збільшення статутного капіталу ПрАТ "СК "КИЇВСЬКА РУСЬ"
Повідомляємо про збільшення статутного капіталу ПрАТ "СК "КИЇВСЬКА РУСЬ"30.07.2018
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» повідомляє, що Загальна кількість акцій Товариства (станом на 27.07.2018р. - дату складення переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства) складає – 620 720 (шістсот двадцять тисяч сімсот двадцять) штук простих іменних акцій.

 Голосуюча кількість  акцій Товариства (станом на 27.07.2018р. - дату складення переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства)складає –  620 720 (шістсот двадцять тисяч сімсот двадцять)  штук простих іменних акцій.

 

Голова правління                                                                                 Іванов О.С.
26.06.2018
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ СК "Київська Русь" відбудуться 02 серпня 2018 року08.05.2018
08.05.2018 року Зміна складу посадових осіб
08.05.2018р. наказом Голови правлiння призначено на посаду головного бухгалтера Товариства ПрАТ "СК "Київська Русь" за основним мiсцем роботи Головенець Ольгу Олександрівну07.05.2018
Статут 2018.23.04.2018
Повідомлення про переважне право.19.04.2018
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.17.04.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua