Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Новости

01.06.2021
Структура власності

Структура власності, у відповідності до Постанови Національного Банку України "Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг" № 30 від 14.04.2021року.
19.04.2021
Про підсумки голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»12.04.2021
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (особлива інформація).12.04.2021
Відомості складу посадових осіб (особлива інформація).12.04.2021
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (особлива інформація).12.04.2021
Відомості складу посадових осіб (особлива інформація).07.04.2021
Інформація про загальну кількість та загальну кількість голосуючих акцій.11.03.2021
На вимогу акціонера було доповнено пунктом дванадцятим порядок денний річних Загальних зборів, що відбудуться 12.04.2021 року.22.02.2021
Повідомлення про кількість загальних та голосуючих акції.22.02.2021
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

Річні Загальні Збори акціонерів ПрАТ "СК "Київська Русь" відбудуться 12 квітня 2021 року.
21.01.2021
Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб.21.01.2021
Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб.01.07.2020
О результатах голосования на Годовом Общем Собрании акционеров ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КИЕВСЬКАЯ РУСЬ»»22.06.2020
Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб.22.06.2020
Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб.18.06.2020
Повідомлення про загальні та голосуючі акції.
Рус

 СК  "Киевская Русь"

Соломенская площадь, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua