Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Ліцензії

Інформація про чинні ліцензії СК «Київська Русь» на право здійснення страхової діяльності

 

Вид страхової діяльності

Серія, № ліцензії і дата видачі

     У формі добровільного страхування:

 страхування від нещасних випадків;

АВ № 521034 від 26.01.2010 р.

 страхування наземного транспорту (крім залізничного);

АВ № 521030 від 26.01.2010 р.

 страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

АВ № 521028 від 26.01.2010 р.

 страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

АВ № 521032 від 26.01.2010 р.

 страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу);

АВ № 521033 від 26.01.2010 р.

 страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

АВ № 521031 від 26.10.2010 р.

 страхування кредитів (в тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

АВ  № 521029 від 26.01.2010 р.

 страхування фінансових ризиків;

АВ № 521035 від 26.01.2010 р

 страхування залізничного транспорту;

Розпорядження № 722 від 07.04.2016 р.

 страхування повітряного транспорту;

Розпорядження № 722 від 07.04.2016 р.

 страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту).

Розпорядження № 722 від 07.04.2016 р.

 медичне страхування (безпосереднє страхування здоров'я); Розпорядження № 909 від 22.11.2016 р.
 страхування сільськогосподарської продукції Розпорядження № 3787 від 19.09.2017 р.
страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту(включаючи відповідальність перевізника) Розпорядження № 2237 від 20.12.2018 р.
страхування  відповідальності власників повітряного транспорту(включаючи відповідальність перевізника) Розпорядження № 2237 від 20.12.2018 р.
страхування  відповідальності власників водного транспорту(включаючи відповідальність перевізника) Розпорядження № 2237 від 20.12.2018 р.

      У формі обов'язкового страхування:

 страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

 АЕ № 522613 від 11.09.2014

 страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів

Розпорядження № 722 від 07.04.2016 р.

 страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру

Розпорядження № 722 від 07.04.2016 р.

 особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)
 Розпорядження № 909 від 22.11.2016 р.
страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов’язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам Розпорядження № 2237 від 20.12.2018 р.
авіаційне страхування цивільної авіації Розпорядження № 2237 від 20.12.2018 р.

 

Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua