Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

20.04.2016 Зміна складу посадових осіб

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента                         

 (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Київська Русь"

2. Код за ЄДРПОУ

31171581

3. Місцезнаходження емітента

03035 м. Київ пл. Солом’янська 2, оф.703

4. Міжміський код, телефон,

    факс

044 244-04-14; 044 244-04-14

5. Електронна поштова адреса


6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації

www.krus.kiev.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь"(що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р.), було прийняте рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора товариства – Устича Ігоря Петровича(на розкриття паспортних даних згода не надана).  Володiє часткою в розмiрi 9,833258% статутного капiталу емiтента. Перебував на посадi Ревiзора товариства з 06.04.2015 по 20.04.2016р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом №27 вiд 20.04.2016р., було призначено/обрано Шостаковського Миколу Леонідовича(на розкриття паспортних даних згода не надана) на посаду Ревiзора Товариства, термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займав протягом останнiх пяти рокiв: голова ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Сервіс 2008». Володiє часткою в розмiрi 10,833709% статутного капiталу емiтента.

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийняте рiшення про дострокове припинення повноважень  Голови правлiння Товариства ПрАТ "СК "Київська Русь"  Кулака Олександра Григоровича (на розкриття паспортних даних згода не надана).Частка у статутному капiталi Товариства складає 40,000000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi Голови правління ПрАТ «СК «Київська Русь» з 02.06.2002 по 20.04.2016р..

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийняте рiшення про дострокове припинення повноважень Заступника Голови правлiння Товариства ПрАТ "СК "Київська Русь" Iванова Олександра Сергiйовича (на розкриття паспортних даних згода не надана).Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi Заступника Голови правління ПрАТ «СК «Київська Русь» з 26.04.2012 по 20.04.2016р..

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийняте рiшення про дострокове припинення повноважень члена  правлiння Товариства ПрАТ "СК "Київська Русь" Козiнцевої Рашиди Iскандерiвни (на розкриття паспортних даних згода не надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi члена  правління ПрАТ «СК «Київська Русь» з 26.04.2012 по 20.04.2016р.

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийняте рiшення про обрання на посаду Голови правлiння термiном на три роки Іванова Олександра Сергійовича (на розкриття паспортних даних згода не надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: виконавчий директор ПрАТ «СК «Київська Русь», заступник Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Київська Русь".

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийнято рiшення про припинення повноважень/звiльнено з посади голови Наглядової Ради Товариства Карпуніну Ольгу Валеріївну(на розкриття паспортних даних згода не надана). Термiн перебування на посадi голови Наглядової Ради Товариства з 14.04.2014р. по 20.04.2016р. Частка у статутному капiталi Товариства складає 9,833258%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийнято рiшення про припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядової Ради Товариства Борисову Олену Анатоліївну(на розкриття паспортних даних згода не надана). Термiн перебування на посадi голови Наглядової Ради Товариства з 14.04.2014р. по 20.04.2016р. Частка у статутному капiталi Товариства складає 9,833258%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийнято рiшення про припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядової Ради Товариства Братко Віктора Івановича(на розкриття паспортних даних згода не надана). Термiн перебування на посадi голови Наглядової Ради Товариства з 14.04.2014р. по 20.04.2016р. Частка у статутному капiталi Товариства складає 0% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства терміном на три роки Кулака Олександра Григоровича(на розкриття паспортних даних згода не надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 40,000000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, які займала особа протягом останніх п’яти років – голова правління ПрАТ «Страхова компанія «Київська Русь».

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства терміном на три роки Зінякову Наталію Сергіївну(на розкриття паспортних даних згода не надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 9,833258% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, які займала особа протягом останніх п’яти років – директор Департаменту супроводження корпоративних проектів Акціонерний Банк «Київська Русь», заступник голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь», радник голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь», заступник директора малого приватного підприємства  «БУДОПТРЕСУРС», директор малого приватного підприємства  «БУДОПТРЕСУРС».

20.04.2016р. річними загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 27 вiд 20.04.2016р., було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства терміном на три роки Устича Ігоря Петровича(на розкриття паспортних даних згода не надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 9,833258% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, які займала особа протягом останніх п’яти років – директор приватного пiдприємства "Виробничо-комерцiйна фiрма "Iнтар", директор товариства з обмеженю відповідальністю “Демікомс».

ІІІ. Підпис

Голова правління ПрАТ «СК «Київська Русь» Іванов Олександр Сергійович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління

                                          

                        Іванов О.С.М.П.

20.04.2016р.

Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua