Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

14.07.2017 Зміна складу посадових осіб. Розкриття особливої інформації.

                                                                           


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Київська Русь"

2. Код за ЄДРПОУ

31171581

3. Місцезнаходження емітента

03035 м. Київ пл. Солом’янська 2, оф.703

4. Міжміський код, телефон,

    факс

044 244-04-14; 044 244-04-14

5. Електронна поштова адреса

http://stockmarket.gov.ua/generatedImg/31171581/newsxml44615/email.png

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації

www.krus.kiev.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

14.07.2017р. позачерговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 29 вiд 14.07.2017р., було прийняте рiшення про дострокове припинення повноважень Голови правлiння Товариства ПрАТ "СК "Київська Русь" Iванова Олександра Сергiйовича (на розкриття паспортних даних згода не надана), взвязку зi змiною Правлiння Товариства. Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi Голови правлiння ПрАТ «СК «Київська Русь» з 20.04.2016 по 14.07.2017р..

14.07.2017р. позачерговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом №29 вiд 14.07.2017р., було призначено/обрано Венецького Дмитра Олександровича в звязку iз змiною Ревiзора(на розкриття паспортних даних згода не надана) на посаду Ревiзора Товариства, термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займав протягом останнiх пяти рокiв:фiзична особа-пiдприємець. Володiє часткою в розмiрi 0% статутного капiталу емiтента.

14.07.2017р. позачерговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь"(що оформлене протоколом № 29 вiд 14.07.2017р.), було прийняте рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора товариства – Шостаковського Миколи Леонiдовича(на розкриття паспортних даних згода не надана)в звязку зi змiною складу посадових осiб. Володiє часткою в розмiрi 30,0% статутного капiталу емiтента. Перебував на посадi Ревiзора товариства з 20.04.2016 по 14.07.2017р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

14.07.2017р. позачерговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 29 вiд 14.07.2017р., було прийняте рiшення про обрання на посаду Голови правлiння термiном на три роки Iванова Олександра Сергiйовича (на розкриття паспортних даних згода не надана)в звязку зi змiною складу посадових осiб . Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: виконавчий директор ПрАТ «СК «Київська Русь», заступник Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Київська Русь".Голова правлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Київська Русь".

14.07.2017р. позачерговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 29 вiд 14.07.2017р., було прийняте рiшення про обрання на посаду члена правлiння термiном на три роки Хомюк Галина Олександрiвнав звязку зi змiною складу посадових осiб (на розкриття паспортних даних згода не надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу ПрАТ «СК «Київська Русь».

14.07.2017р. позачерговими загальними зборами ПрАТ "СК "Київська Русь", що оформлене протоколом № 29 вiд 14.07.2017р., було прийняте рiшення про обрання на посаду члена правлiння термiном на три роки Сташук Вiкторiю Вiкторiвну (на розкриття паспортних даних згода не надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Перша Київська фiлiя Акцiонерного Комерцiйного банку "Iнтеграл" - заступник керуючого, ТОВ «Промислова Аудиторська Спiлка» - аудитор; ТОВ" Аудит-Стандарт" - аудитор.

14.07.2017р. позачерговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 29 вiд 14.07.2017р., було прийнято рiшення про припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядової Ради Товариства Кулака Олександра Григоровича(на розкриття паспортних даних згода не надана)в звязку зi змiною складу посадових осiб. Термiн перебування на посадi голови Наглядової Ради Товариства з 20.04.2016р. по 14.07.2017р. Частка у статутному капiталi Товариства складає 40,0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

14.07.2017р. позачерговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 29 вiд 14.07.2017р., було прийнято рiшення про припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядової Ради Товариства Зiнякову Наталiю Сергiївну(на розкриття паспортних даних згода не надана). Термiн перебування на посадi голови Наглядової Ради Товариства з 20.04.2016р. по 14.07.2017р. Частка у статутному капiталi Товариства складає 0,0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

14.07.2017р. позачерговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 29 вiд 14.07.2017р., було прийнято рiшення про припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядової Ради Товариства Устича Iгоря Петровичав звязку зi змiною складу посадових осiб(на розкриття паспортних даних згода не надана). Термiн перебування на посадi голови Наглядової Ради Товариства з 20.04.2016р. по 14.07.2017р. Частка у статутному капiталi Товариства складає 0,0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

14.07.2017р. позачерговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 29 вiд 14.07.2017р., було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства термiном на три роки Кулака Олександра Григоровича в звязку зi змiною складу посадових осiб(на розкриття паспортних даних згода не надана). Частка у статутному капiталi Товариства складає 40,000000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займала особа протягом останнiх п’яти рокiв – голова правлiння ПрАТ «Страхова компанiя «Київська Русь», Голова Наглядової ради ПрАТ «Страхова компанiя «Київська Русь».

14.07.2017р. позачерговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 29 вiд 14.07.2017р., було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства(незалежний директор) термiном на три роки Альперiн Тетяну(на розкриття паспортних даних згода не надана) у звязку зi змiною посадових осiб. Частка у статутному капiталi Товариства складає 0% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займала особа протягом останнiх п’яти рокiв – не працювала.

14.07.2017р. позачерговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», що оформлене протоколом № 29 вiд 14.07.2017р., було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства(незалежний директор) термiном на три роки Волобуєву Юлiю Олександрiвну(на розкриття паспортних даних згода не надана) у звязку зi змiною посадових осiб. Частка у статутному капiталi Товариства складає 0% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв не працювала.

 

ІІІ. Підпис

Голова правління ПрАТ «СК «Київська Русь» Іванов Олександр Сергійович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління

                                          

                        Іванов О.С.М.П.

14.07.2017р.

Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua