Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

03.08.2017 року Зміна власників цінних паперів. Розкриття особливої інформації.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Київська Русь"

2. Код за ЄДРПОУ

31171581

3. Місцезнаходження емітента

03035 м. Київ пл. Солом’янська 2, оф.703

4. Міжміський код, телефон,

    факс

044 244-04-14; 044 244-04-14

5. Електронна поштова адреса


6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації

www.krus.kiev.ua

7. Вид особливої інформації

 

зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

 

ІІ. Текст повідомлення

На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «НДУ», який отриманий товариством 03.08.2017року, надаємо наступну інформацію: фізична особа пакет був 248288 простих іменних акцій ПрАТ «СК «Київська Русь», що становило 40,0% статутного капіталу Товариства  (40,0% голосуючих акцій) зменшився до 0 простих іменних акцій(0% голосуючих акцій).

На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «НДУ», який отриманий товариством 03.08.2017року, надаємо наступну інформацію: фізична особа пакет був 0 простих іменних акцій ПрАТ «СК «Київська Русь», що становило 0,0% статутного капіталу Товариства  (0,0% голосуючих акцій) збільшився до 248288 простих іменних акцій, що становить 40,0% статутного капіталу Товариства (40,0% голосуючих акцій).

На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «НДУ», який отриманий товариством 03.08.2017року, надаємо наступну інформацію: фізична особа пакет був 186216 простих іменних акцій ПрАТ «СК «Київська Русь», що становило 30,0% статутного капіталу Товариства  (30,0% голосуючих акцій) зменшився до 0 простих іменних акцій(0% голосуючих акцій).

На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «НДУ», який отриманий товариством 03.08.2017року, надаємо наступну інформацію: фізична особа пакет був 0 простих іменних акцій ПрАТ «СК «Київська Русь», що становило 0,0% статутного капіталу Товариства  (0,0% голосуючих акцій) збільшився до 186216 простих іменних акцій, що становить 30,0% статутного капіталу Товариства (30,0% голосуючих акцій).

На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «НДУ», який отриманий товариством 03.08.2017року, надаємо наступну інформацію: фізична особа пакет був 186216 простих іменних акцій ПрАТ «СК «Київська Русь», що становило 30,0% статутного капіталу Товариства  (30,0% голосуючих акцій) зменшився до 0 простих іменних акцій(0% голосуючих акцій).

На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «НДУ», який отриманий товариством 03.08.2017року, надаємо наступну інформацію: фізична особа пакет був 0 простих іменних акцій ПрАТ «СК «Київська Русь», що становило 0,0% статутного капіталу Товариства  (0,0% голосуючих акцій) збільшився до 186216 простих іменних акцій, що становить 30,0% статутного капіталу Товариства (30,0% голосуючих акцій).

ІІІ. Підпис

Голова правління ПрАТ «СК «Київська Русь» Іванов Олександр Сергійович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління

                                           

                        Іванов О.С.М.П.

03.08.2017р.

Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua