Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Зміна складу посадових осіб

08.05.2018р. наказом Голови правлiння припинено повноваження головного бухгалтера Товариства ПрАТ "СК "Київська Русь" за основним мiсцем роботи Марченко Тетяни Леонiдiвни (на розкриття паспортних даних згода не надана), в зв’язку з переведенням на  посаду заступника головного бухгалтера . Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаді перебувала 2 роки 17 днів.

 

08.05.2018р. наказом Голови правлiння призначено на посаду головного бухгалтера Товариства ПрАТ "СК "Київська Русь" за основним мiсцем роботи Головенець Ольгу Олександрівну(на розкриття паспортних даних згода не надана) у зв’язку із зайняттям вакантної посади, безстроково. Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом останнiх пяти: головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерголізінг», заступник начальника управління аналізу та обліку корпоративних проектів департаменту супроводження корпоративних проектів  Публічного Акціонерного Товариства «Банк «Київська Русь», бухгалтер Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь».

Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua