Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Страхування фінансових ризиків

Предметом страхування є майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України, пов’язані з фінансовими збитками внаслідок непередбаченого невиконання (неналежного виконання) одним або декількома учасниками – контрагентами страхувальника зобов’язань за укладеним між ними договором (договорами).

Контрагент – це сторона договору цивільно-правового характеру, що укладений згідно чинного законодавства України, за умовами якого страхувальник зобов’язаний вчинити визначені в ньому дії, а контрагент, у свою чергу, зобов’язаний сплатити за це визначену грошову суму, або здійснити оплату будь-яким іншим способом, передбаченим у цьому договорі (далі договір з контрагентом).

Страхові ризики, страхові випадки

Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки імовірності та випадковості настання.

Страховим випадком є непередбачуване випадкове невиконання або неналежне виконання контрагентом своїх фінансових та/або інших майнових зобов’язань перед страхувальником згідно договору з контрагентом (договорів), внаслідок чого страхувальнику завданий прямий матеріальний збиток.

Прямий матеріальний збиток – це повне або часткове неодержання страхувальником грошових коштів або матеріальних цінностей, одержання яких передбачено у договорі з контрагентом, в результаті невиконання контрагентом умов цього договору.

Порядок визначення страхових сум. Страховий тариф

Страхова сума – грошова сума, у межах якої страховик, згідно з умовами договору страхування, виплачує страхове відшкодування при настанні визначеного в договорі страхового випадку.

Страхова сума визначається за згодою сторін виходячи із вартості робіт, послуг, що підлягають виконанню, а також вартості товарів, що підлягають постачанню згідно умов договору з контрагентом, який укладено між страхувальником і контрагентом.

Страховий тариф при страхуванні фінансового ризику визначається з урахуванням характеру діяльності страхувальника та контрагента, виду діяльності їхніх підприємств, особливостей договору, що страхується, наявності товарно-матеріальних цінностей або іншого майна контрагента та інших суттєвих факторів в кожному конкретному випадку.

В офісах компанії  ви маєте можливість отримати додаткову інформацію та укласти договір страхування.
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua