Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Страхування майна юридичних осіб всіх форм власності незалежно від видів діяльності

Предметом страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, що належить страхувальникові на правах власності, а також майном, яким страхувальник користується на умовах договору найму, оренди, прокату, лізингу, комісії, зберігання, застави, про прийняття для переробки, ремонту, транспортування.

 
На страхування приймаються:
 • будівлі, споруди;
 • обладнання;
 • виробничий і господарський інвентар;
 • електронні прилади;
 • продукція, товари на складі, в торговельному залі;
 • оздоблення приміщень.
Застрахованим може бути як все майно, так і визначена його частина.
 
Додатково можуть бути застраховані такі доцільні витрати, які страхувальник здійснює при настанні страхових випадків:
 • витрати по розібранню і/або переміщенню будинків, споруд, обладнання на нове місце з метою рятування майна і/або з метою зменшення збитків;
 • витрати по прибиранню вказаної у договорі страхування території від уламків (залишків) майна, що пошкоджене в результаті страхового випадку.
 
Додатково, на особливих умовах, що визначаються в договорі страхування, можуть бути застраховані:
 • гроші готівкою;
 • цінні папери;
 • рукописи, плани, схеми, малюнки, картотеки, документи;
 • інформація на комп’ютерних носіях та інших подібних системах;
 • зразки, моделі, експонати виставок;
 • дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;
 • музейні коштовності, колекції, авторські роботи, антикваріат;
 • зброя і боєприпаси;
 • вибухові речовини, легкозаймисті (паливні) рідини і гази;
 • сильнодіючі отрути, отруюючі та їдкі речовини;
 • машини, механізми та інструмент на місцях проведення робіт і/або довготривалого зберігання;
 • автомати, що використовуються за допомогою монет і жетонів;
 • вітрини, вітражі, дзеркала, рекламні вивіски і щити зі скла та подібних йому матеріалів, скляні віконні прорізи;
 
Страхуванню не підлягають:
 • будівлі, споруди, конструктивні елементи та системи, які знаходяться в аварійному стані, а також майно, що знаходиться в них;
 • будівлі, споруди та інше майно, строк експлуатації яких минув;
 • деревина та дрова на лісосіках і під час сплаву;
 • майно в межах території страхового покриття, що не належить страхувальникові і не одержане ним внаслідок договірних відносин;
 • будівлі, споруди, конструктивні елементи та системи, які ще не введені в експлуатацію.
 
Страхові ризики
 
Вогневі ризики – виникнення збитків в результаті впливу вогню (а саме: викликаного пожежею, ударом блискавки, вибухом, аварією електромережі, підпалом, падінням пілотованих літальних апаратів, їх частин або вантажу), здатного самостійно розповсюджуватись поза місця, що спеціально призначено для його розведення та підтримання, а також збитки, завдані продуктами горіння та заходами пожежегасіння, що застосовуються з метою запобігання подальшому розповсюдженню вогню.
 
Ризики стихійних явищ виникнення збитків в результаті стихійного лиха, а саме:
 • зсуву, обвалу, просідання ґрунту, викликаних стихією;
 • бурі, урагану, тайфуну, смерчу;
 • землетрусу;
 • зливи, повені, граду, селю.
Техногенні аварії – пошкодження або знищення майна внаслідок непередбаченого регламентом або вiдповiдною технічною документацією відхилення виробничого процесу, при якому контроль і/або управління ним стають неможливими, що призводить до вибухів, пожеж, викидів токсичних газів, або пару i інших речовин, розливу агресивних i отруйних рідин, затопленню внаслідок розриву труб, водонагрівального котла або колонки.
 
Протиправні дії третіх осіб – виникнення збитків в результаті крадіжки, пограбування, розбою, хуліганства або вандалізму.
 
Діяльність сторонніх осіб – виникнення збитків внаслідок діяльності сторонніх юридичних або фізичних осіб, що не перебувають зі страхувальником в договірних (трудових) відносинах (проведення ними вибухових робіт, робіт з виїмки ґрунту з котлованів, кар'єрів, засипки порожнин, землевпорядкування тощо).
 
Наїзд транспортних засобів – будь-яке безпосереднє знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок контакту з будь-якими видами транспортних засобів (наземного, водного, повітряного).
 
Падіння льоду, дерев, стовпів, інших предметів, метеоритів, астероїдів, інших небесних тіл, космічних апаратів та їх частин, пілотованих апаратів та вантажів, що ними транспортуються, ударна хвиля від надзвукового літака.
 
Збитком вважається будь-яке безпосереднє знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок впливу такої події.
 
 
Страхова сума
 
Страхова сума за договором страхування визначається на підставі документів, що підтверджують вартість майна на момент укладання договору страхування.
 
В разі страхування майна на повну вартість вважаються застрахованими:
 • в розмірі первісної, залишкової, відновлювальної вартості – будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання та інші основні засоби;
 • в розмірі фактичної собівартості або за цінами придбання – товарно-матеріальні цінності як власного виробництва, так і придбані страхувальником;
 • на вартість затрачених сировини, матеріалів та вкладеної праці – продукція в процесі виробництва або переробки;
 • на вартість, визначену за пред’явленими страхувальником документами або згідно з експертною оцінкою – експонати виставок, музейні коштовності, колекції, авторські роботи, антикваріат, вітрини тощо.
 
В разі відсутності балансу у суб’єкта підприємництва, його майно приймається на страхування згідно з його описом за оціночною або договірною вартістю, погодженою зі страховиком, яка не може перевищувати ринкову.
 
Орендне і заставлене майно може прийматися на страхування по балансовій вартості.
 
Якщо майно прийняте на страхування на певну частку (відсоток) від його вартості, то всі об’єкти вважаються застрахованими на ту саму частку.
 
Майно, одержане страхувальником за договором майнового найму або прийняте ним від інших організацій і населення для переробки, ремонту, транспортування, на комісію, зберігання тощо, приймається на страхування в зазначеній у договорі вартості, яка не повинна перевищувати даних бухгалтерського обліку підприємств, яким належить це майно, і документів про їх прийняття.
 
 
Страхові тарифи та платежі
 
Річні страхові тарифи встановлюються в залежності від категорії майна, виду і ступеня ризику, характеру діяльності страхувальника та інших умов страхування. Тарифна ставка може знаходитись в діапазоні від 0,1 % до 0,8 %.
 
Обчислення страхових платежів здійснюється виходячи із страхової суми, строку страхування, франшизи і страхового тарифу з урахуванням знижок та пільг.
 
При укладанні договору страхування, за згодою сторін, встановлюється ліміт відповідальності страховика (максимальне страхове відшкодування) на одну страхову подію і франшиза (частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування).
 
Для страхувальників, які безперервно страхували майно на повну вартість і не одержували страхового відшкодування протягом одного, двох, трьох і більше років, річна сума страхових платежів може зменшуватись на відповідний відсоток.
 
Страхувальникам, які страхували майно не менше двох років підряд, надається місячний пільговий строк для укладання нового договору. Він набуває чинності від дня закінчення строку дії попереднього договору. З цього ж дня обчислюються страхові платежі за новим договором.
 
Якщо протягом пільгового строку станеться страховий випадок, а новий договір страхування в цей період не буде укладено, то страхове відшкодування виплачується за умовами, встановленими раніше укладеним договором страхування, з вирахуванням суми страхового платежу за черговий період страхування із суми страхового відшкодування.

В офісах компанії  ви маєте можливість отримати додаткову інформацію та укласти договір страхування.
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua