Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

Страхування кредитів

У тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту. Договори добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) укладаються з банківськими та іншими кредитними установами та позичальниками (далі страхувальники) з метою захисту їх майнових інтересів у разі настання страхового випадку.

Страхуванню підлягають як всі форми кредитів, що надаються кредитною установою: банківські, комерційні, акцептні, іпотечні, споживчі, кредити покупцю протягом фіксованого періоду і т.і., так і акцептовані векселі (далі кредитний договір).
 
Може бути застрахований як один кредитний договір, так и декілька (кредитний портфель).
 
 
Предмет страхування
  1. Предметом страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов’язані з матеріальними збитками, які можуть бути завдані внаслідок невиконання (неналежного виконання) позичальником своїх обов’язків, передбачених кредитним договором між позичальником та страхувальником (кредитором).
  2. Предметом страхування є майнові інтереси страхувальника – позичальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди кредитору внаслідок неможливості виконання (належного виконання) позичальником своїх обов’язків, передбачених кредитним договором.
 
Страхові ризики, страхові випадки
 
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки імовірності та випадковості настання.
 
Страховим випадком при страхуванні кредитів є факт понесення збитків в результаті невиконання (неналежного виконання) позичальником обов’язків, передбачених кредитним договором, а саме: неповернення або часткове неповернення позичальником кредиту у встановлені кредитним договором строки та/або невиплата ним в повному обсязі і у встановлені кредитним договором строки процентів внаслідок неплатоспроможності позичальника.
 
Страховим випадком при страхуванні відповідальності позичальника за непогашення кредиту є факт настання відповідальності страхувальника за відшкодування шкоди кредитору в результаті невиконання (неналежного виконання) позичальником обов’язків, передбачених кредитним договором, а саме: неповернення або часткове неповернення позичальником кредиту у встановлені кредитним договором строки та/або невиплата ним в повному обсязі і в встановлені кредитним договором строки процентів внаслідок неплатоспроможності позичальника.
 
Страхові тарифи і платежі
 
Страховий тариф при страхуванні кредиту (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) визначається з урахуванням характеру діяльності позичальника, виду його діяльності, особливостей договору, що страхується, наявності заставного майна позичальника та інших суттєвих факторів в кожному конкретному випадку.
 
Обчислення страхових платежів здійснюється окремо за кожним кредитним договором виходячи із страхової суми, франшизи і страхового тарифу з урахуванням знижок та пільг.

В офісах компанії  ви маєте можливість отримати додаткову інформацію та укласти договір страхування.
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua