Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

12.06.2017
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери ПрАТ «СК «Київська Русь»!

 

 

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь»  відбудуться 14 липня 2017 року об 11.00, за адресою місцезнаходження Товариства: м. Київ, Солом¢янська площа, б.2, оф. 703.  

Реєстрація акціонерів (представників) для участі в загальних зборах 14.07.2017 року з 09.55 до 10.55.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на  24 годину 10.07.2017р.  

Ознайомлення з документами, матеріалами для підготовки до загальних зборів можливо в робочий час,  за  адресою: м. Київ, Солом¢янська площа, б.2, оф.703. тел. (044) 244 04 14. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами:

Голова правління Іванов О.С. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://www.krus.kiev.ua/

 

   Перелік питань, включених до проекту порядку денного:  

 

1.      Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії.

2.      Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови правління Товариства.

3.      Обрання голови правління Товариства.

4.      Обрання правління Товариства.

5.      Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

6.      Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

7.      Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

8.      Обрання Ревізора Товариства.

9.      Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту.

10.  Про проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства та відомостей про юридичну особу.

 

 

Для участі в зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу; уповноваженим особам та представникам акціонерів - доручення на право голосування.

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

 

1. Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії.

 

Проект рішення №1.

 

Обрати Головою чергових загальних зборів Товариства – Кулака О.Г.

Обрати секретарем чергових загальних зборів – Зінякову Н.С.

Призначити тимчасову Лічильну комісію у складі:

           Голова лічильної комісії – Сташук Вікторія Вікторівна

            Член лічильної комісії - Стецько Микола Степанович

Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

 

 2. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови правління Товариства.

Проект рішення №2.

 

Припинити достроково повноваження Голови правління Іванова Олександра Cергійовича.

 

3. Обрання голови правління Товариства.

Проект рішення №3.

 

4. Обрання правління Товариства.

Проект рішення №4.

 

5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №5.

 

Припинити достроково повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової Ради - Кулак О.Г.

Член Наглядової Ради – Зінякова Н.С.

Член Наглядової Ради – Устич І.П.

 

6. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

 

Проект рішення №6.

 

7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення №7.

 

Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Шостаковського М.Л.

8. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення №8.

 

9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту.

 

Проект рішення №9.

 

Затвердити нову редакцію Статуту. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Статуту Товариства.

 

 

10. Про проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства та відомостей про юридичну особу.

 

 

Проект рішення №10.

 

Уповноважити керівника Товариства провести державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру відповідно до чинного законодавства з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд.

 

 

Голова правління                                                                                        Іванов О.С.    
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua