Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

22.03.2012
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь»

(код ЄДРПОУ 31171581, місцезнаходження м. Київ, Солом’янська площа, 2, оф.703)

 

Повідомляємо, що загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» відбудуться 26 квітня 2012 року об 11-00 годині, за адресою місцезнаходження Товариства: м. Київ, Солом'янська площа,2, оф. 703.

Реєстрація акціонерів (представників) для участі в загальних зборах здійснюється з 09-55 до 10-55 в день проведення зборів за місцем знаходження ПрАТ «Страхова компанія «Київська Русь»: м.Київ, Солом’янська площа, 2, оф.703.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 20.04.2012р.

 

Порядок денний:

1. Розгляд і затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства (звіт Товариства) за 2011 рік.

2. Розгляд і затвердження звіту Ревізора про результати аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

3. Розгляд і затвердження звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

 4. Розподіл прибутку (збитків) Товариства.

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів.

6. Призначення в керівних органах Товариства – підтвердження повноважень голови правління, членів правління, обрання заступника голови правління.

7. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

8. Внесення змін до Статуту. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

 

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а уповноваженим особам та представникам акціонерів - доручення на право голосування.

 

 Ознайомлення акціонерів з документами, матеріалами для підготовки до загальних зборів можливе в робочі дні з 09-00 до 18-00 за адресою: м. Київ, Солом'янська площа,2, оф.703, т. - 244 04 14 244 05 71.
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua