Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                        

19.04.2021
Про підсумки голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

 

12.04.2021 року відбулись Річні Загальні Збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ». Підсумки голосування знаходяться в прикріпленому файлі.

 

Шановний акціонер!

У відповідності до ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо вас, про висновки голосування на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»,

 що відбулися 12.04.2021 року.

Винесене на голосування питання №1 порядку денного

Про обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: 

Обрати Лічильну комісію Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Головенець Ольга Олександрівна;

Член лічильної комісії – Іванова Юлія Вікторівна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

2 161 600  голосів

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

Винесене на голосування питання № 2 порядку денного

Про обрання голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Вирішили: 

Обрати Головою Річних Загальних зборів акціонерів  – Венецького Дмитра Олександровича.

Обрати секретарем Річних Загальних зборів акціонерів – Альпєріну Тетяну Марківну

 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

2 161 600  голосів

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

             

Винесене на голосування питання №4 порядку денного

Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

Вирішили: 

1.Затвердити Звіт Наглядової ради  Товариства за 2020 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

2 161 600  голосів

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

 

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

 

 

Винесене на голосування питання №6 порядку денного

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

Вирішили: 

1. Затвердити  висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік, проведеного ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 0135).

2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту за 2020 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

2 161 600  голосів

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

 

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

 

             

Винесене на голосування питання №7 порядку денного

Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

 

Вирішили: 

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

2.  Визнати роботу Правління  Товариства за 2020 рік задовільною.

 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

2 161 600  голосів

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

 

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

 

             

Винесене на голосування питання №8 порядку денного

Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

 

Вирішили: 

1. Затвердити  прибуток  Товариства за 2020 рік в сумі  1 757 785,00 грн. (один мільон сімсот п’ятдесят сім тисяч сімсот вісімдесят п’ять).

2. Відрахувати суму в розмірі 5% (П’ять відсотків), що складає 87 889,00  грн.(вісімдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят дев’ять) гривень, до Резервного капіталу Товариства.

3. Залишок чистого прибутку Товариства за 2020 рік в розмірі 1 669 896,00 грн.(один  мільйон шістсот шістдесят дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто шість) залишити нерозподіленим.

 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

2 161 600  голосів

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

 

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

 

 

Винесене на голосування питання №9 порядку денного

Про надання попередньої згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

 

Вирішили: 

1. Надати попередньо  згоду  на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом  періоду з 12.04.2021 року  по 11.04.2022 року,  вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) по яким складатиме від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської діяльності, діяльності пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину:

-          буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-          перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-          перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-          буде становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2. Гранична сукупна вартість кожного правочину (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів)) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

3. Надати повноваження Голові правління  на укладення  та підписання від імені Товариства таких договорів, додаткових угод та інших супутніх документів.

 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

2 161 600  голосів

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

 

 

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

 

             

Винесене на голосування питання №10 порядку денного

Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Вирішили:

Достроково припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства в наступному складі: 

Голови Наглядової ради Товариства – Венецького Дмитра Олександровича

Члена Наглядової ради Товариства  - Волобуєвої Юлії Олександрівни

Члена Наглядової ради Товариства  Альпєріної Тетяни Марківни.      

 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

2 161 600    голосів

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

 

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

             

 

Винесене на голосування питання №11 порядку денного

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

Вирішили: 

Обрати членів Наглядової ради Товариства строком на три роки, у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Венецький Дмитро Олександрович, Волобуєва Юлія Олександрівна, Альпєріна Тетяна Марківна.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства

Кількість голосів за  кандидата

1. Венецький Дмитро Олександрович

2 161 600 

2. Волобуєва Юлія Олександрівна

2 161 600 

3. Альпєріна Тетяна Марківна

2 161 600 

 

 

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

        

 

Винесене на голосування питання №12 порядку денного

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

Вирішили: 

1.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та  встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Обрати Голову Правління Товариства – Іванова О.С., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За

2 161 600  голосів

100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

  Проти

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Утримались

0 голосів

0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

 

 

Кількість голосів акціонерів,  які не брали участі у голосуванні

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

 

             

 

  

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «Київська Русь»            __________________              Іванов О.С.
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua