Киевская Русь
Шануємо традиції, оберігаємо сьогодення,
творимо майбутнє
                     

16.01.2020
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Київська Русь» оголошує про проведення конкурсу з укладення договору на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес станом на 31.12.2019року.

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми, яка спроможна забезпечити належне надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу. 


Умови конкурсу:


1) відповідність аудиторської фірми таким вимогам:

– строк діяльності аудиторської фірми на ринку аудиторських послуг складає не менше 3 років;

– інформація про аудиторську фірму внесена до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

– з боку Аудиторської палати України до аудиторської фірми , її керівника не застосовувались стягнення протягом останніх трьох років;

– аудиторська фірма може забезпечити залучення до групи з аудиту сертифікованих аудиторів, які мають достатній рівень кваліфікації та досвіду у відповідності з вимогами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

2) наявність ресурсів, що зможуть забезпечити дотримання вимог стандартів аудиту та норм професійної етики під час надання послуг.

3) розмір оплати за договором та розрахунок вартості послуг у відповідності до Положення з національної практики аудиту 1.

4) строк проведення аудиту.


Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

 

– не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;

мають обмеження, що визначені статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

 

Для участі у конкурсі претенденти подають, такі документи:

 

облікова картка контрагента встановленого зразка (додаток 2);

-форма пропозиція про проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес встановленого зразка (додаток 3);

-технічне завдання встановленого зразка (додаток 1);

-довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (додаток 4);

– копія витягу з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності про включення суб’єкта аудиторської діяльності до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

-копія чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

– документи, які підтверджують, що сума винагороди суб’єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

-документ, що підтверджує відсутність у суб’єкта аудиторської діяльності обмежень, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

-документи, що підтверджують відсутність у суб’єкта аудиторської діяльності обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг підприємству, що становить суспільний інтерес;

– проект договору.

Строк подачі документів – до 25 січня 2020 р. включно.

Документи подаються за адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська 2, оф.703.

Е-mail: krus@krus.kiev.ua; телефон: 044-244-04-14.

Контактні особи: – Голова правління Іванов Олександр Сергійович.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов розглядатись не будуть.
Укр

ПрАТ "СК "Київська Русь"

Солом'янська площа, 2, оф.703
тел./факс (+38) 0 44 248 81 76
e-mail: krus@krus.kiev.ua